X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
فرق نمی کنه که گودال آب کوچکی باشی یا دریا٫ زلال که باشی آسمان در تو پیداست.

بگذار بمیرم

دوشنبه 5 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 08:51 ب.ظ

             در کشتن من دست میازار بمیرم  

                                                           وز بغض گلو اینهمه مفشار بمیرم  

             در کشتن من دست میازار که خواهم  

                                                       در  پای تو  خود  سر  نهم و زار  بمیرم  

 

              با  تیر  غمت حاجت تیر  دگرم نیست  

                                                       ای سخت کمان دست نگه دار بمیرم  

 

              گفتی ؛به تو گر بگذرم از شوق بمیری  

                                                        قربان  قدت  بگذر  و بگذار  بمیرم 

 

              جان بر سردست آمدم ابرو به اشارت  

                                                    انگار که  تیغ  است  فرود  آر  بمیرم   

 

              در رقص چو شمعم  مکش از دامن وبگذر  

                                                   بگذارم وخود عاقبت کار بمیرم  

 

             هر زخم زدی حسرت زخم دگر بود  

                                              اینبار نمردم که دگر بار بمیرم 

 

             ترسم به سر خاک من آیی وبگریی

                                             عهدی کن ونادیدهام انگار بمیرم 

 

بعد نوشت :ما امروز نزدیک بود بمیریم اما نمردیم شاید عمرمان به دنیا باقی بود همانطور که نوشتیم اینبار نمردیم که دگر بار بمیریم. 

اما حس مردن هم زیاد بد نبود یعنی فهمیدیم که زیاد هم از مردن نمی ترسیم . 

اگه بدونید(زبانم لال ) قراره فردا بمیرید امروز چیکار می کنید ؟ 

جواب خودم :امروز هم زندگی میکنم (چقدر باهوش بودیم وخودمان نمی دونستیم ) 

اما حداقل شعار ندادیم حقیقت را گفتیم .