فرق نمی کنه که گودال آب کوچکی باشی یا دریا٫ زلال که باشی آسمان در تو پیداست.

تمام رقص های دنیا

یکشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 11:22 ق.ظ

 

 

                 من تمام رقصهای دنیا را آموختم 

                                     حال بگو ...

                                     با کدامین سازت بر قصم؟!!!

 

 

عماد نوشت:  ۱

 

عماد:مامان تو با من ازدواج می کنی . 

من:نه 

عماد:چرا؟؟؟ 

من :آخه من یه بار ازدواج کردم دیگه نمی شه ازدواج کنم. 

عماد:اگه بابا مرد با من ازدواج می کنی؟ 

من:نه هیچ مادر نمی تونه با بچه خودش ازدواج کنه. 

عماد :مامان من می تونم با هلیا ازدواج کنم؟ 

من:بله 

عماد:مامان من می تونم با نگار ازدواج کنم  

من :بله.حالا می خوای با کدوماشون ازدواج کنی؟ 

عماد:با هیچکدوم ...من یه زن قوی و پر زور می خوام 

من:(بچه ام کسیو می خواد که حمایتش کنه و مواظبش باشه) 

من الان دنبال یک عروس قوی و پر زور میگردم ..نبودالان

 

 

 عماد نوشت ۲

 

روز جمعه با عماد رفتیم خانه مامانم.یه برادر دارم که هنوز ازدواج نکرده و هنوز هم تصمیم نداره ازدواج کنه و برای خودش دلایلی داره. 

دم در خانه مامانم هنوز از ماشین پیاده نشدیم که عماد پرسید: 

 

عماد:مامان چرا دایی ازدواج نمی کنه؟ 

من :خوب دوست نداره . 

عماد:فکر کنم  می خواد همیشه پیش مامانش بمونه. 

من: شاید ... 

عماد:فکر خوبیه منم می خوام همیشه پیش تو بمونم 

من:(نه منو در حسرت عروسیت نذار ) 

به این میگن الگو سازی ...چرا عموتو الگوی خودت نمی کنی در ۲۰ سالگی ازدواج کرد.