فرق نمی کنه که گودال آب کوچکی باشی یا دریا٫ زلال که باشی آسمان در تو پیداست.

دوستان واقعی

یکشنبه 22 دی‌ماه سال 1392 ساعت 09:31 ب.ظ

مدتهاست نیستم ...نه اینکه نیستم هستم اما حسی برای نوشتن نیست . 

وقتی از غم و دلتنگی لبریزم به اینجا پناه میارم و وقتی به وبلاگ دوستان سر می زنم می بینم که کسی نوشته است وقتی کسی غمگین است چرا همه تریپ غمگین بر می دارند و تو وبلاگ همه رد پای غم را می بینی ...خلاصه اش این می شود چرا همدردی می کنید چرا در غمش شریک می شوید بیخیال ..بگویید بخندید ما فقط برای جوک و خنده اینجا هستیم  ما فقط شریک شادی هایتان هستیم شریک جوک هایتان و روز های آفتابیتان ...چنان قلبم درد گرفت که با گذشت این همه مدت هنوز فراموشش نکردم ...روز های زندگی شما هم همیشه افتابی نخواهد ماند ...همیشه دنبال خنده و بی دردی نخواهید بود و اما دیر نخواهد بود آن روز ....

و من امروز اینجام تا به دوستی که شریک دردو غم و تنهاییم بود تسلیت بگوییم فردای عزیزم غم از دست دادن پدر سنگین است میدانم مرگ چگونه هستی ات را ویران می کند می دانم  دلتنگی ات را و اما ایکاش می توانستم کنارت باشم .

و اما  کلبه ای دیگر بر خواهم گزید و در ان کلبه فقط برای کسانی جا خواهد بود  که همیشه هستند در غم و شادی .

به زودی آدرس جدید به دوستان واقعی داده خواهد شد .