فرق نمی کنه که گودال آب کوچکی باشی یا دریا٫ زلال که باشی آسمان در تو پیداست.

دلتنگ توام

سه‌شنبه 5 مهر‌ماه سال 1390 ساعت 12:50 ب.ظ

نمی دونم چرا پاییز و شروع مدرسه ها با هم است 

دلتنگی پاییز ٬جدایی و  تنهایی 

پسرک به مدرسه میرود 

نهار را هم در مدرسه میخورد 

من تنها توی خانه 

همسر هم شیفت 

 سه تنها ...!!!!